Nunasi Kuapuriisakkut piliriniarniraqsimammata saqqiilutik ajuqsanginnirmit Nunavummiutarnit. Kampanivut iqqanaijarniq manimatijjutilluni Inunnut Nunavummiutarnut silataanullu Nunavut.

Nunasi Kuapuriisakkut saqqiivallialutit sunakkutaarnit atuinnautittilutit makutinga niuvirvinnit, ingirrajulirinirmit, sanavimmit, nalliukkumaarnit, aullaqattarnirmit, ilinniaqtulirinirmit, pivalliajulirinirmit, uqsualulirinirmit, qarasaujakkut tusaumaqattautilirinirmuungajunik, aanniaviliaqtunut utaqqivinit, kaantulaassinirmit niurrutiqarnimillu illunik.

Iqqanaijaqarluni Nunasi Kuapuriisakkunnit iqqanaijatuinnaungittuq inuusilimamuungajuq − sivunittinnut qanuittuuniarninganni piviqaqtittijuq.

Tunisigunnaqtusi iqqanaijaaqtaarutissanit sivunittinnit matuiqtuqarniqqat, tujuutigilugit iqqanaijaariqattaqsimajatit uvunga humanresources@nunasi.com