Nunasi Kuapuriisakkut Nutaarmit Angijuqqaaqtaaqtut Sanavallianiaqtumit Pilirianginni

Aani Annirmiuq Nunasikkut Angijuqqaarmut Tungiliqtaaqqaunga gavamalirinirmut nunalirinirmullu ammalu Maagi Putulik Angijuqqaarmut Tungiliqtaangulluni aanniaqtailimajulirinirmut pijittiraqtiulluni.

Kanannaup Ukiuqtaqtunganni pitaqauniqpaaq inuit namminiqutinga pilirinirmut kuaruriisaujuq nutaarnit iqqanaijaqtitaaqtuqtuq aulattinirmut tikkuaqsillunilu nutaarnit angijuqqaanguqatauniaqtuunnik piruqpalliagumallutit pilirianginni ammalu aanniaqtulirinirmuungajunik.

Maannaruluk taqqiulauqtunik, Nunasi Kuauriisakkut iqqanaijaqtitaalauqtut marruunni inuunnik arnaannik: Aani Annirmiut nutaangulluni angijuqqaap tungiliriniaqtuniuk gavamalirinirmut nunalirinirmullu, ammalu Maagi Putulik angijuqqaap tungiliqtaarilluniuk aanniaqtailimajulirinirmuungajunik pijittiqtiuluni.

Nunasikkut saqqilauqsimajut 1976−mi aataaniittutit Inuit Tapiriit Kanatami namminiqutiuniaqtuni kuapuriisauluni katimajiqarluni kiggaqtuijinik nunavummi pingasunik avittuqsimajunik Inuit katujjiqatigiinginni ammalu pingasunik avittuqsimajunik pivalliajulirinirmiingaaqtunik kuapuriisakkunni.

Kampaniujuq piruqpalliatittilauqtut illulirinirmit, niurrutiqarnirmit illunik, sunakkutaarnit, parnanirmit, iluikkarniq uqsualunni tuqquqtausimaninginni niurrutiqarnimillu ammalu aanniaviliaqtunit tujurmivimmi, pingasunillu Laganit Aatuaami, Uinipaagmi Atmantanmilu.

Maagi Putulik pilirijimmariulluni, ukiunut qulinut iqqanaijaaqalauqtuni Nunavummi Aanniaqtailimajulirijikkunnu inulirijikkunullu, pijittiraqtiulluni.

“Ukiugasait anigulauqtillugit iqqanaijaqtuni nunavummi kikkutuinnarnut aanniaqtailimajulirirmit, quviattunga piliriniarnirnit kuapuriisamit qimirruniaqtungalli ajjiungittunit manimajjutissanik,” Putulik uqaqtuni, ilagit Kangiqsualummiinngaarnikut Kangiqłinirmillu.

Putiliup ilagit piliriariniaqtangit angilligialugit Laagami aanniaviliaqpattunu illuit Aatuaami, Uinipaami Atmantanmillu, piruqpalliagiaqalirngata amisuunut upattauvammat Nunavummisiutarnut.

Putulik pivallianiarmijuq asinginni aanniaqtailimajulirinirmut pijittirarnirmit Nunavummiutarnut, suurlu akunimut pisimajauviugajaqtumit Nunavummi.

Manturiamiutaq Putulik pijittiraqtiuqattalauqsimammijuq Ullivimmi, Nunavimmi najuqtauvimmi aanniajunut Manturiami, uqaqtunilu takusimammat taimaittumit” aulattigunnaqtugijuq aanniaqtailimajulirivimmit Inunnut najuqtaugunnaqtunit.

Taakkua Putulikkut, Aani Annirmiukkut maannaruluk Nunasikkunnuulauqtut piruqtittiqatauvallianiaqtut gavamakkunni inuillu nunalinginni kamaqattarlutit.

Pannituumiutaminiq, Aatuaamiutaq Annirmiuq piqujalirijiulauqtuq avittuqsimajunillu uqaujjigiaqtiulluni Kiurulin Panatmut, Minista Inulirijituqakkunnut.

Nunasi Kuapuriisakkut Sivukkataqtaujut Angijuqqamu ammalu Iqqanaijaqtinut Sivuliqtimut Kilins Taivismut, kuariisakkunnuulauqsimajuq 2020−mi.

Siura Qaajjus Titiraqsimajanga

Nunatsiaq pivalliajunit pijausimajut nunatsiaq.com

Takujainnarilugit Saqqiqtausimajulimat